Om ejendommen

Foreningens fysiske rammer

Foreningen består af 6 ejendomme med 12 opgange på tidligere nævnte matrikel nummer. Fordelt på de 12 opgange, har vi 84 lejligheder beliggende, fordelt på:
■ 62 andels lejligheder
■ 22 udlejnings lejligheder (Ved opsigelse af lejemål, er det hensigten at resterende skal sælges.)
 
Derudover råder foreningen over:
■ 30 garager i Falckgården
■ 5 garager under Gartnervænget 1-5
■ 4 garager under Gartnervænget 11, samt en til motorcykler.
■ Loft- og kælderrum, i samtlige ejendomme.
 
Overstået renoverings projekter.

■ Tag og facaderenovering på Kastanie Allé 44 & 46
■ Tag og facaderenovering på Gartnervænget 1,3,5,7,9 og 11
■ Udskiftning til 56 nye altaner
■ Hulmursisolering af 80 lejligheder, A/B Midtbyen
■ Asfaltbelægning og ny parkeringspladser i Gartnervænget

 

Historie

Andelsboligforeningen A/B Midtbyen blev stiftet den 16. juni 2003 på Sønderborg Bibliotek. 

Ejendommene består af en række selvstændige bygninger med 81 lejemål og et samlet bygningsareal på 6.349 m2.

Ejendommen var blevet solgt af det daværende ejendomsselskab Tenta A/S v/familien Kronborg, der ellers havde ejet ejendommene siden 1979, til firmaet Dan Miljø ApS for en købesum på kr. 26.700.000,00.

Da ejendommen var solgt medførte dette, at samtlige lejere i ejendommen i henhold til Lejelovens bestemmelser fik mulighed for at etablere en andelsboligforening og på samme vilkår overtage ejendommen på andelsbasis, såfremt mindst 50 % af ejendommens lejere blev indmeldt i andelsboligforeningen. Lejerne fik en 10 ugers frist til at få klarlagt om man kunne nå dette antal samt til at få finansiering m.v. bragt på plads.

En række beboere besluttede i et samarbejde med Andel og Bolig Administration A/S at få undersøgt om det nødvendige grundlag kunne skabes. Det lykkedes akkurat at opnå 42 medlemmer i den nye andelsboligforening, hvorved foreningen var en realitet, da det ligeledes var lykkes at skaffe finansiering til ejendommen i henholdsvis Nykredit og Danske Bank.

Ejendommen, som andelsboligforeningen købte, var i gennem mange år af den tidligere ejer blevet udsat for en del manglende vedligeholdelse, hvorfor den nye andelsboligforening fik en stor opgave at udføre i forbindelse med overtagelse af ejendommen.

Det er ved en stor indsats igennem de senere år lykkedes andelsboligforeningen at få ejendommen flot istandsat med blandt nye altaner og meget mere til stor glæde for ejendommens andelshavere samt tilbageværende lejere.